Državna revizorska institucija

Državna revizorska institucija (Institucija) je najviši organ revizije javnih sredstava u Republici Srbiji. Državna revizorska institucija je samostalan i nezavisan državni organ. Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti Institucija je odgovorna Narodnoj skupštini Republike Srbije.


Naziv usluge

Poništenje dela javnog konkursa za imenovanje državnih revizora i za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Državnoj revizorskoj instituciji

Poništava se javni konkurs koji je oglašen dana 13. jula 2016. godine na internet prezentaciji Državne revizorske institucije, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave  i na oglasnoj tabli, internet prezentaciji i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje broj 682, za popunjavanje radnog mestamlađi saradnik u reviziji, u svojstvu pripravnika u Sektoru za reviziju javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica koje je osnovao ili ima učešće u kapitalu ili u upravljanju korisnik javnih sredstava, sa mestom rada u Beogradu - 1 izvršilac.
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                 
PREDSEDNIK
                                                                                                                                                 Radoslav Sretenović Državna revizorska institucija

www.dri.rs

Makenzijeva 41

30 42 200

-

eAnkete