Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција (Институција) је највиши орган ревизије јавних средстава у Републици Србији. Државна ревизорска институција је самосталан и независан државни орган. За обављање послова из своје надлежности Институција је одговорна Народној скупштини Републике Србије.


Назив услуге

Поништење дела јавног конкурса за именовање државних ревизора и за попуњавање извршилачких радних места у Државној ревизорској институцији

Поништава се јавни конкурс који је оглашен дана 13. јула 2016. године на интернет презентацији Државне ревизорске институције, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе  и на огласној табли, интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање број 682, за попуњавање радног местамлађи сарадник у ревизији, у својству приправника у Сектору за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средстава, са местом рада у Београду - 1 извршилац.
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                 
ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                                 Радослав Сретеновић Државна ревизорска институција

www.dri.rs

Макензијева 41

30 42 200

-