Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција (Институција) је највиши орган ревизије јавних средстава у Републици Србији. Државна ревизорска институција је самосталан и независан државни орган. За обављање послова из своје надлежности Институција је одговорна Народној скупштини Републике Србије.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ЈАВНОГ КОНКУРСА ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ


Назив услуге

Поништење дела јавног конкурса за именовање државних ревизора и за попуњавање извршилачких радних места у Државној ревизорској институцији

Поништава се јавни конкурс који је оглашен дана 13. јула 2016. године на интернет презентацији Државне ревизорске институције, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе  и на огласној табли, интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање број 682, за попуњавање радног местамлађи сарадник у ревизији, у својству приправника у Сектору за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средстава, са местом рада у Београду - 1 извршилац.
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                 
ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                                 Радослав Сретеновић Коментари

Државна ревизорска институција

www.dri.rs

Макензијева 41

30 42 200

-