Агенција за лекове и медицинска средства Србије

Агенција за лекове и медицинска средства Србије је регулаторна установа Републике Србије, одговорна за регулативу фармацеутског тржишта Србије. Агенција обезбеђује услуге издавања дозвола, одобрења и уверења за хумане и ветеринарске лекове и медицинска средства, као и контроле квалитета лекова и медицинских средства које испуњавају захтеве, потребе и очекивања корисника, захтеве закона и других нормативних докумената.

Захтев за увоз/извоз биолошких узорака за потребе клиничког испитивања за хумани лек
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за увоз/извоз биолошких узорака за потребе клиничког испитивања за хумани лек

Орган задужен за спровођење

Агенција за лекове и медицинска средства Србије

Надзорни орган

Министарство здравља Републике Србије   

Опис

Подносилац захтева може предати захтев и пратећу документацију Агенцији за лекове и медицинска средства Србије електронским путем

Где и како

Подносилац захтева подноси захтев електронским путем уз обавезно коришћење дигиталног сертификата. Приликом подношења захтева подносилац захтева може да достави Агенцији и додатну документацију електронским путем. Документација која се доставља уз захтев мора бити у једном од следећих формата: .пдф, .јпг, .гиф . Уколико се додатна документација састоји од више различитих докумената, сваки од њих можете поднети кроз посебан прилог. 
Након  подношење захтева електронским путем од стране корисника услуга Агенције, захтев ће бити достављен електронским путем Агенцији, а након доспећа истог, корисник услуге Агенције ће добити потврду о пријему поднетог захтева, као и профактуру путем и-мејла.

Корисни линкови

www.alims.gov.rs/regulativa

Правни основ

Закон о лековима и медицинским средствима


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Агенција за лекове и медицинска средства Србије

http://www.alims.gov.rs

Војводе Степе 458

+381 11 / 395-11-47

+381 11 / 395-11-31

еАнкете