Град Шабац

Признавање права на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима, за паркирање возила особа са инвалидитетом - ГРАД ШАБАЦ
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Признавање права на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима, за паркирање возила особа са инвалидитетом - ГРАД ШАБАЦ

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о општем управном поступку (“Сл.гласник РС” број 18/16) и Правилник о издавању паркинг карте за особе са инвалидитетом (“Сл.лист града Шапца”, бр. 25/13 и 21/14)

Опис

Право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима за паркирање возила особа са инвалидитетом, на територији града Шапца могу остваритит: особе са инвалидитетом од 60% или више, слепа лица 4. или 5. категорије, глува лица са 70% ивалидитета или више, војни инвалиди и цивилни инвалиди рата од 1. до 5. групе који су остварили право на ортопедски додатак по основу оштећења доњих екстремитета, особе са вишеструким сметњама у развоју и особе обелеле од аутизма, али и да испуњава услове предвиђене чланом 3. Правилника о издавању паркинг карте за особе са инвалидитетом („Сл.лист града Шапца“ бр. 25/13 и 21/14).
По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева.

Где и како

Захтев и неопходна документација за признавање права на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима, за паркирање возила особа са инвалидитетом се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-118

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Фотокопије или очитане личне карта особе са инвалидитетом
- Фотокопија саобраћајне дозволе особе са инвалидитетом/уговор о лизингу/оверен купопродајни уговор
- Фотокопија решења о врсти инвалидитета, односно о проценту телесног оштећења, издатог од надлежних институција и оригинал на увид
- Две фотографије особе са инвалидитетом, величине 35х30 mm
- Уколико је власник возила ужи члан породице особе са инвалидитетом (родитељ/хранитељ/старатељ, супружник, дете или брат/сестра) неопходно је приложити и фотокопију или очитану личну карту тог лица

Прибавља орган по службеној дужности:

- Извод из матичне књиге рођених/венчаних

Корисни линкови

Град Шабац


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете