Град Шабац

Пријава комуналној, саобраћајној и инспекцији за заштиту животне средине - ГРАД ШАБАЦ
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Пријава комуналној, саобраћајној и инспекцији за заштиту животне средине - ГРАД ШАБАЦ

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА - Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове

Правни основ

Прописи из напред наведених области и Закон о општем управном поступку (Сл.гласник РС бр.18/16)

Опис

Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове oбавља послове инспекцијског надзора над применом закона и прописа донетих на основу закона из комуналне, саобраћајне и области заштите животне средине.
У поступку инспекцијског надзора, инспектори воде управни поступак и доносе решења, врше принудна извршења донетих решења и покрећу поступак за утврђивање прекршајне и кривичне одговорности за које су овлашћени законом или прописом донетим на основу закона.

Где и како

Пријава комуналној, саобраћајној и инспекцији за заштиту животне средине може се поднети  надлежном органу управе:
- Користећи еУслуге овога Портала - уз отворени налог или  поседовање електронског сертификата;
- Преко сајта Града Шапца www.sabac.rs – избором еУправа - електронске услуге;
- Образац захтева може се одштампати, попунити и предати лично на Јединственом шалтеру Градске управе града Шапца или послати поштом на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6 или на Писарници Одељења за инспекцијске  и комунално-стамбене послове, ул.Јанка Веселиновића бр.20, канцеларија 14. 

Корисни линкови

Град Шабац 

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете