Град Шабац

Oтпис камате по основу неуредне доставе за физичка лица


Назив услуге

Oтпис камате по основу неуредне доставе за физичка лица

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење локалне пореске администрације

Правни основ

Закон о порезима на имовину
Закон о пореском поступку и пореској администрацији

Опис

Захтев за отпис камате по основу неуредне доставе подноси физичко лице, порески обвезник, органу јединице локалне самоуправe ради отписивања камате која је обрачуната на потраживање по решењу које није уредно уручено.

Где и како

За отпис камате по основу неуредне доставе потребно је поднети:

- захтев за отпис камате по основу неуредне доставе
- доказ о о уплати локалне  административне  таксе

Место и начин подношења захтева:

- Градска управа града Шапца, Господар Јевремова бр. 6, лично предајом захтева на Јединственом шалтеру или путем поште;
- Преко портала Е-управа, уз отворени налог или поседовање електронског сертификатa

Начин достављања решења о oтпису камате по основу неуредне доставе:

- лично, код овлашћеног службеног лица,
- поштом, на адресу остављену у поднетом захтеву,
- електронски, на е-mail aдресу остављену у захтеву

Радно време са обвезницима:

лично: понедељак - петак: 07:30 - 15:30 часова
телефоном: понедељак - петак: 07:30 - 15:30 часова
број телефона: 015/364-157Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете