Град Шабац

Накнада за рођење детета из буџета града Шапца - ГРАД ШАБАЦ
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Накнада за рођење детета из буџета града Шапца - ГРАД ШАБАЦ

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца
Одељење за друштвене делатности
Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о општем управном поступку ( "Сл. гласник РС" бр.18/16) и Одлука о већем обиму права породици са децом (“Сл. лист града Шапца” бр. 14/2015)

Опис

Накнада за рођење детета из буџета града Шапца, подноси се за прворођено дете и рођење другог и сваког наредног детета у породици. Накнада за проворођено дете остварује мајка за своје прво дете, под условом да је држављанин Републике Србије и да у тренутку рођења детета има пребивалиште на територији града Шапца, а износ накнаде за прворођено дете је 15.000,00 динара. Накнаду за рођење другог и сваког наредног детета остварује породиља под условом да је држављанин Републике Србије и да у тренутку рођења детета има пребивалиште на територији града Шапца. Накнада за рођење другог и сваког наредног детета у породици износи 10.000,00 динара за породиље које су у радном односу, а 15.000,00 динара за породиље које нису у радном односу. Право на накнаду за рођење детета из буџета града Шапца, може остварити и отац, уколико мајка детета није жива, уколико је напустила дете или је из објективних разлога спречена да непосредно брине о детету. Захтев се подноси у року од 6 месеци од дана рођења детета. По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева.

Где и како

Захтев и неопходна документација за остваривање права на новчану накнаду за рођење детета из буџета града Шапца се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. Такође, захтев се може поднети и електронским путем, преко апликације Е-управа која се налази на званичном сајту града Шапца (www.sabac.rs)
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-105

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:
Лична карта за подносиоца захтева – на увид

Прибавља орган по службеној дужности:
Извод из матичне књиге рођених за дете за које се подноси захтев, као и децу претходног реда рођења

Корисни линкови

Град Шабац


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете