Град Шабац

Повраћај и прекњижавање више или погрешно наплаћеног прихода за физичка лица - ГРАД ШАБАЦ
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Повраћај и прекњижавање више или погрешно наплаћеног прихода за физичка лица - ГРАД ШАБАЦ

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Правни основ

Закон о пореском поступку и пореској администрацији

Опис

Порески обвезник у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији, има право да на прописан начин и у прописаним роковима изврши прекњижавање, односно повраћај више или погрешно наплаћеног пореза.

Где и како

За повраћај више или погрешно наплаћеног прихода подноси се следећа документација:
- захтев за повраћај
- доказ о уплати прихода
- лична карта, пасош или возачка дозвола / овлашћење за подношење захтева

За прекњижавање више или погрешно наплаћеног прихода подноси се следећа документација:
- захтев за прекњижавање односно захтев за прекњижавање директно
- доказ о уплати прихода
- лична карта, пасош или возачка дозвола / овлашћење за подношење захтева

Место и начин подношења захтева
- Градска управа града Шапца, Господар Јевремова бр. 6, лично предајом захтева на Јединственом шалтеру или путем поште;
- Преко портала Е-управа, уз отворени налог или поседовање електронског сертификатa

Начин достављања решења о повраћају и прекњижавању више или погрешно наплаћеног прихода:
- лично, код овлашћеног службеног лица,
- поштом, на адресу остављену у поднетом захтеву,
- електронски, на е-mail aдресу остављену у захтеву

Радно време са обвезницима
лично: понедељак - петак од 07:30 до 15:30 часова
телефоном: понедељак - петак од 7:30 до 15:30:00 часова
број телефона: 015/364-165


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете