Град Шабац

Упис промене података у ЈБС - ГРАД ШАБАЦ
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Упис промене података у ЈБС - ГРАД ШАБАЦ

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ОДСЕК ЗА УПРАВУ И ГРАЂАНСКА СТАЊА
- РЕФЕРЕНТ ЗА БИРАЧКИ СПИСАК -

Правни основ

- Закон о општем управном поступку
- Закон о јединственом бирачком списку
- Закон о избору народних посланика
- Упутство о начину ажурирања бирачког списка

Опис

Ажурирање бирачког списка је поступак којим се врше уписи, измене, допуне и брисање података у бирачком списку, а на основу података садржаних у матичним књигама и другим службеним евиденцијама, чија је сврха обезбеђивање тачности података уписаних у ЈБС.

Где и како

Захтев за ажурирање података у бирачком списку може се поднети надлежном органу управе:
- користећи еУслуге овога Портала - уз отворени налог или  поседовање електронског сертификата;
- поштом, на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6.
- лично, предајом захтева на Јединственом шалтеру Градскe управе града Шапца, сала 1,
Прилози који су неопходни за одлучивање по захтеву, у зависности од сврхе и обима ажурирања, су:

- Лична карта (очитана или фотокопија)
- Извод из МК  рођених/венчаних/умрлих
- Решење суда о лишавању пословне способности 
- Решење суда о враћању пословне способности
- Решење МУП о поништењу јединственог матичног броја грађана
- Решење МУП о одређивању јединственог матичног броја грађана
- Решење МУП о пријему у држављанство Републике Србије
- Решење  о одређивању кућног броја
- по потреби и други релеватни подаци.

Документе неопходне за поступање органа, за подносиоца без накнаде, прибавља по службеној дужности Градска управа града Шапца, уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити у складу са чл. 103. Закона о општем управном поступку.

НАПОМЕНА: Ослобођено плаћање таксе.
Ближе информације могу се добити и на телефон 015/364-129 или на email: birackispisaksabac@gmail.com.

Потребна документација за остваривање права

Лична карта (скенирана, очитана или фотокопија) , Решење надлежног органа на коме се заснива промена која се евидентира у ЈБС


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете