Град Шабац

Исправка грешке у књизи држављана - ГРАД ШАБАЦ
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Исправка грешке у књизи држављана - ГРАД ШАБАЦ

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ОДСЕК ЗА УПРАВУ И ГРАЂАНСКА СТАЊА
- САРАДНИК ЗА УПРАВУ И ГРАЂАНСКА СТАЊА -

Правни основ

Закон о матичним књигама, Закон о држављанству Републике Србије
Закон о општем управном поступку

Опис

Исправка у књизи држављана врши се због грешке која настане приликом уписа, допуне уписа новом чињеницом и у сличним ситуацијама.
Исправку података у књизи држављана после закљученог уписа, матичар може извршити само на основу решења надлежног органа по месту вођења матичне књиге у којој треба да се изврши исправка.  Исправке у књизи држављана могу се вршити по службеној дужности или на захтев странке, односно лица које за то има непосредан и на закону заснован правни интерес.

Где и како

Захтев за исправку грешке у књизи држављана може се поднети  надлежном органу управе:
- Користећи еУслуге овога Портала - уз отворени налог или  поседовање електронског сертификата;
- Преко сајта Града Шапца www.sabac.rs – избором еУправа - електронске услуге;
- Образац захтева може се одштампати, попунити и предати лично на Јединственом шалтеру Градске управе града Шапца или послати поштом на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6.

Прилози неопходни за поступање органа:
- лична карта
- документа која служе као доказ о чињеницама о подацима које треба исправити

Документе неопходне за поступање органа, за подносиоца без накнаде, прибавља по службеној дужности Градска управа града Шапца, уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити у складу са чл. 103. Закона о општем управном поступку.
Податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у страној земљи, прибавља подносилац захтева. 

НАПОМЕНА: Ослобођено плаћање таксе.

Ближе информације могу се добити и на телефон 015/364-110 и 015/364-124 или на e-mail: odeljenjezaopstuupravu@sabac.org

Потребна документација за остваривање права

Лична карта и документа која служе као доказ о чињеницама о подацима које треба исправити


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете