Град Шабац

Закључење брака ван службене просторије - ГРАД ШАБАЦ
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Закључење брака ван службене просторије - ГРАД ШАБАЦ

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ОДСЕК ЗА УПРАВУ И ГРАЂАНСКА СТАЊА
- САРАДНИК ЗА УПРАВУ И ГРАЂАНСКА СТАЊА -

Правни основ

Породични закон
Закон о општем управном поступку

Опис

Закључење брака ван службене просторије јесте поступак којим се омогућава да се брак склопи и ван за то нарочито одређених службених просторија, ако за то постоје оправдани разлози, ако се обезбеде услови у погледу свечаног изгледа просторије и ако се тиме не вређа достојанство чина склапања брака.
Покреће се искључиво по захтеву странака, након што претходно потпишу записник о закључењу брака и уплате прописане таксе за закључење брака.

Где и како

Захтев за закључење брака ван службене просторије може се поднети  надлежном органу управе:
- Користећи еУслуге овога Портала - уз отворени налог или  поседовање електронског сертификата може се извршити заказивање термина венчања;
- Преко сајта Града Шапца www.sabac.rs – избором еУправа - електронске услуге може се извршити заказивање термина венчања;
- Образац захтева може се одштампати, попунити и предати лично на Јединственом шалтеру Градске управе града Шапца или послати поштом на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6.

Уз попуњени образац захтева, неопходно је приложити доказе о уплати таксе. Пре подношења захтева, странке морају потписати и Записник о закључењу брака у Матичној служби уз лично присуство будућих супружника.

За закључење брака до 16.30 часова, уплаћује се Републичка административна такса у износу од 320,00 динара и  Локална административна такса града Шапца у износу од 7.700,00 динара.
За закључење брака након 16.30 часова, уплаћује се Републичка административна такса у износу од 320,00 динара и  Локална административна такса града Шапца у износу од 10,500 динара.

РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА СЕ УПЛАЋУЈЕ на следећи начин :
Сврха дознаке: Административна такса,
Жиро рачун број: 840-742221843-57,
Прималац: Буџет Републике Србије,
Позив на број: у кућицу уписати 97, а затим 92-099
ЛОКАЛНА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА СЕ УПЛАЋУЈЕ на следећи начин :
Сврха дознаке:Локална административна такса,
Жиро рачун број: 840-742241843-03,
Прималац: Буџет града Шапца,
Позив на број: У кућицу уписати 97, а затим 92-099
Ближе информације могу се добити и на телефон 015/364-112; 015/364-124 или на e-mail: odeljenjezaopstuupravu@sabac.org, maticnasluzbasabac@gmail.com

Потребна документација за остваривање права

Лична карта


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете