Град Шабац

Исправка грешке у матичним књигама (рођених, венчаних, умрлих) - ГРАД ШАБАЦ
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Исправка грешке у матичним књигама (рођених, венчаних, умрлих) - ГРАД ШАБАЦ

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ОДСЕК ЗА УПРАВУ И ГРАЂАНСКА СТАЊА
- САРАДНИК ЗА УПРАВУ И ГРАЂАНСКА СТАЊА -

Правни основ

Закон о матичним књигама
Закон о општем управном поступку

Опис

Исправка у матичним књигама (рођених, венчаних и умрлих) врши се због грешке која настане приликом уписа, допуне уписа новом чињеницом и у сличним ситуацијама.
Исправку података у матичним књигама после закљученог уписа, матичар може извршити само на основу решења надлежног органа по месту вођења матичне књиге у којој треба да се изврши исправка.  Исправке у матичним књигама могу се вршити по службеној дужности или на захтев странке, односно лица које за то има непосредан и на закону заснован правни интерес.

Где и како

Захтев за исправку грешке у матичним књигама може се поднети  надлежном органу управе:
- Користећи еУслуге овога Портала - уз отворени налог или  поседовање електронског сертификата;
- Образац захтева може се одштампати, попунити и предати лично на Јединственом шалтеру Градске управе града Шапца или послати поштом на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6.

Прилози неопходни за поступање органа:
- Извод из матичне књиге рођених
- Извод из матичне књиге венчаних или умрлих (у зависности од врсте матичне књиге чија се исправка захтева)
- Уверење о држављанству
- Извод из матичне књиге рођених за супружника
- Извод из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних за родитеље
- По потреби и друга документа (фотокопија личне карте, пасоша, диплома, сведочанство, пријава рођења и сл.).

Документе неопходне за поступање органа, за подносиоца без накнаде, прибавља по службеној дужности Градска управа града Шапца, уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити у складу са чл. 103. Закона о општем управном поступку.
Податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у страној земљи, прибавља подносилац захтева. 

НАПОМЕНА: Ослобођено плаћање таксе.

Ближе информације могу се добити  на телефон 015/364-110 и 015/364-124 или на e-mail: odeljenjezaopstuupravu@sabac.org

Потребна документација за остваривање права

-Лична карта на увид
-Извод из матичне књиге за коју се врши исправка грешке
-Изводи, уверења или друга документа која служе као доказ за исправку грешке у матичној књизи


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете