Град Шабац

Пријава рођења детета


Назив услуге

Пријава рођења детета

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за општу управу - Одсек за управу и грађанска стања - Матична служба

Правни основ

Закон о матичним књигама
Упутство о овђењу матичних књига и обрасцима матичних књига

Опис

Пријава рођења детета представља поступак којим се врши пријава и упис чињенице рођења детета у матичну књигу рођених.
Поступак се покреће подношењем захтева за пријаву рођења детета. Након одређивања личног и скраћеног личног имена новорођенчета, сачињавања записника о пријави рођења и евентуалног узимања изјаве о признању очинства, шаље се захтев МУП-у Републике Србије ради одређивања јединственог матичног броја грађана.
Након спровођења поступка, подносиоци добијају извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству.

Где и како

Пријава рођења детета се може извршити на шалтеру Матичне службе, лично, уз присуство родитеља.

Рођење детета пријављује се у року од 30 дана од дана рођења.
Ако је дете мртворођено, рођење се мора пријавити у року од 24 часа од његовог рођења.

Чињеница рођења уписује се у матичну књигу рођених матичног подручја у чијем саставу је насељено место рођења детета.

Рођење детета у здравственој установи дужна је да пријави здравствена установа на прописаном обрасцу.
Рођење детета ван здравствене установе дужан је да пријави отац детета, а ако он није у могућности да то учини, други члан домаћинства, односно лице у чијем стану је дете рођено, или мајка чим за то буде способна, или бабица, односно лекар који су присуствовали порођају, а ако ових лица нема или нису у могућности да пријаве рођење - лице које је сазнало за рођење.

Увођењем пројекта "Бебо, добродошла на свет" поступак пријаве рођења је олакшан и не захтева долазак родитеља у матичну службу, а предвиђа да родитељи могу да  одреде лично име детета, пријаве пребивалиште детета и пријаве дете на здравствено осигурање за време боравка у здравственој установи, а без одласка код матичара, уписаће се и држављанство детета.
Након тога матичар врши упис чињенице рођења у матичну књигу рођених и родитељима путем поште доставља извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству за новорођенче. 

Од неопходне документације приликом пријаве рођења, неопходно је поднети на увид важећу личну карту или пасош, док чињенице и податке из матичних књига за родитеље, које су неопходне за поступање, прикупља матичар.

Поступак пријаве рођења ослобођен је плаћања републичке административне таксе.
За захтев и информације e-mail: odeljenjezaopstuupravu@sabac.org

Ближе информације могу се добити и на телефон 015/364-112.

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Лична карта Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете