Град Шабац

Упис у матичну књигу венчаних за лица која су брак закључила у иностранству


Назив услуге

Упис у матичну књигу венчаних за лица која су брак закључила у иностранству

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за општу управу - Одсек за управу и грађанска стања - Матична служба

Правни основ

Закон о матичним књигама
Закон о општем управном поступку

Опис

Сврха поступка је упис у матичну књигу венчаних чињенице брака закљученог у иностранству.
Поступак се покреће по захтеву странке.

Где и како

Захтев за упис у матичну књигу венчаних за лица која су брак закључила у иностранству може се поднети  надлежном органу управе:

- лично, предајом захтева на шалтеру Матичне службе, Градскe управе града Шапца, сала 2,
- поштом, на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6.е.

Документе неопходне за поступање органа, за подносиоца без накнаде, прибавља по службеној дужности Градска управа града Шапца, уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити у складу са чл. 103. Закона о општем управном поступку. 

Ближе информације могу се добити  на телефон 015/364-111 и 015/364-112 или на e-mail: odeljenjezaopstuupravu@sabac.org

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Извод из матичне књиге рођених/венчаних/умрлих иностраног органа издата на интернационалном обрасцу или на обрасцу земље порекла, легализован у складу са прописма Републике Србије, преведен од стране овлашћеног тумача
- Лична карта или путна исправа на увид

Прибавља орган по службеној дужности:

- Извод из матичне књиге рођених и венчаних за родитеље, код уписа у матичну књигу рођенихКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете