Град Шабац

Преглед стања пореског дуга и уплата пореске обавезе за физичко лице/предузетника - ГРАД ШАБАЦ
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Преглед стања пореског дуга и уплата пореске обавезе за физичко лице/предузетника - ГРАД ШАБАЦ

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Правни основ

- Закон о пореском поступку и пореској администрацији
- Одлука о локалним административним таксама
- Закон о општем управном поступку

Опис

Преглед стања пореског дуга и уплата пореске обавезе је услуга која омогућава пореским обвезницима да се упознају са стањем својих пореских обавеза и да истовремено изврше уплату пореског дуга.

Где и како

За преглед стања пореског дуга потребна је следећа документација:
- Захтев за преглед стања пореског дуга
- Лична карта, пасош или возачка дозвола или копија ових докумената, лица за које се захтева упит стања

Порески обвезник по основу добијеног приказа стања пореског дуга може извршити уплату пореских обавеза, на уплатне рачуне дате у приказу пореског стања, на шалтеру поште или банке или електронским начином плаћања.
 
Напомена: Уплатом истог дана по пријему захтеваног упита стања, порески обвезник избегава додатно обрачунавање камате на износ пореског дуга. 

Место и начин остварења услуге
- Градска управа града Шапца, Господар Јевремова бр. 6, лично предајом захтева на Јединственом шалтеру или путем поште;
- Путем e-maila lpasabac@sabac.org;
- Регистрацијом на online сервису на интернет презентацији Града;
- Преко портала Е-управа, уз отворени налог или поседовање електронског сертификатa

Начин достављања стања пореског дуга:
- лично, код овлашћеног службеног лица,
- поштом, на адресу остављену у поднетом захтеву,
- електронски, на е-mail aдресу остављену у захтеву
- преко портала Е-управа

Радно време са обвезницима
лично: понедељак - петак од 07:30 до 15:30 часова
телефоном: понедељак - петак од 7:30 до 15:30:00 часова
број телефона: 015/364-155


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете