Град Шабац

Издавање пореског уверења за физичка лица/предузетника - ГРАД ШАБАЦ
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање пореског уверења за физичка лица/предузетника - ГРАД ШАБАЦ

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Правни основ

-Закон о пореском поступку и пореској администрацији
-Одлука о локалним административним таксама
-Закон о општем управном поступку

Опис

Издавање пореског уверења је услуга коју локална пореска администрација пружа пореским обвезницима о чињеници измирења пореских обавеза, у складу са подацима из службене евиденције.

Где и како

За издавање пореског уверења потребна је следећа документација:
- Захтев за издавање пореског уверења
- Лична карта, пасош или возачка дозвола или копија ових докумената, лица које подноси захтев
- Овлашћење за подношење захтева (у случају да захтев подноси друго лице)
- Доказ о уплати одлуком прописане градске административне таксе

Место и начин издавања уверења
- Градска управа града Шапца, Господар Јевремова бр. 6, лично предајом захтева на Јединственом шалтеру или путем поште;
- Путем e-maila lpasabac@sabac.org;
- Преко портала Е-управа, уз отворени налог или поседовање електронског сертификатa

Начин достављања пореског уверења:
- лично, код овлашћеног службеног лица,
- поштом, на адресу остављену у поднетом захтеву,
- електронски, на е-mail aдресу остављену у захтеву

Радно време са обвезницима
лично: понедељак - петак од 07:30 до 15:30 часова
телефоном: понедељак - петак од 7:30 до 15:30:00 часова
број телефона: 015/364-155


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете