Град Шабац

Издавање уверења о просечним примањима по члану домаћинства за ученичку стипендију, студентски кредит, студентски дом, дом ученика средњих школа и ослобађање плаћања школарине


Назив услуге

Издавање уверења о просечним примањима по члану домаћинства за ученичку стипендију, студентски кредит, студентски дом, дом ученика средњих школа и ослобађање плаћања школарине

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за образовање, културу и спорт

Правни основ

Закон о ученичком и студентском стандарду („Сл.гласник РС“ бр.18/10 и 55/13), Закон о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр.18/16) и Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама („Сл.гласник РС“, бр.46/10, 47/11, 56/1 и 75/13)

Опис

По поднетом захтеву странке, орган издаје Уверење о просечним месечним примањима по члану домаћинства у циљу регулисања ђачких и студентских стипендија и кредита, и смештаја у ђачки и студентски дом.
По пријему, захтев са доказима се обрађује, а уверење се издаје у року од 30 дана.

Где и како

Захтев и неопходна документација за издавање уверења о просечним примањима по члану домаћинства се може поднети лично од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у шалтер сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6.
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-115

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Потврда о примањима из радног односа 
- Потврда о редовном похађању средње школе, статуса ученика, војника чланова домаћинства
- Оверена изјава о постојању кућне заједнице

Прибавља орган по службеној дужности:

- Потврду о примањима по основу пензијског, социјалног и инвалидског осигурања за чланове породице који нису у радном односу и не налазе се на евиденцији незапослених
- Потврда о приходима од пољопривреде, занатске или самосталне делатности 
- Потврда о приходу оствареном од имовине, капитала, ауторских права, права од индустријске својине и других примања 
- Уверење/извод из евиденције незапослених лица – за чланове породице који се налазе на евиденцији незапослених 
- Уверење о катастарском приходу (за све пунолетне чланове домаћинства)

У зависности од случаја могућа је додатна документација.

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете