Град Шабац

Финансирање трошкова вантелесне оплодње


Назив услуге

Финансирање трошкова вантелесне оплодње

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности

Правни основ

Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник РС" бр.18/16) и Одлука о финансирању трошкова вантелесне оплодње (“Сл.лист града Шапца” број 29/2016)

Опис

Право на финансирање једног покушаја вантелесне оплодње могу да остваре пунолетни и пословно способни жена и мушкарац који воде заједнички живот у складу са Законом којим се уређују породични односи – супружници, односно ванбрачни партнери (у даљем тексту: пар) који су имали три покушаја вантелесне оплодње без живо рођеног детета у здравственој установи у којој је трошкове сносио Републички фонд за здравствено осигурање.
Право на финансирање једног покушаја вантелесне оплодње имају и лица која немају обавезно здравствено осигурање, као и лица која су одбијена код Републичког фонда за здравствено осигурање.
Право на финансирање једног покушаја вантелесне оплодње остварује се у некој од установа из плана мреже здравствених установа на територији Републике Србије који доноси Влада.
Трошкови финансирања вантелесне оплодње се одређују расписаним Јавним позивом за финансирање трошкова вантелесне оплодње.
О испуњености услова за остваривање права на финансирање једног покушаја вантелесне оплодње из средстава буџета града, одлучује Комисија за остваривање права на финансирање вантелесне оплодње, а Одељење за друштвене делатности доноси решење на основу мишљења Комисије.

Где и како

Захтев и неопходна документација за финансирање трошкова вантелесне оплодње се може поднети лично, након расписаног Јавног позива, сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-115

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Фотокопије или очитане личне карте за пар;
- Потврда Републичког фонда за здравствено осигурање-Филијала Шабац да су обављена три безуспешна покушаја вантелесне оплодње на терет средстава фонда, односно потврда о одбијању од стране фонда (осим за лица која немају обавезно здравствено осигурање);
- Предлог лекара субспецијалисте за фертилитет и стерилитет да је потребно урадити вантелесну оплодњу, не старији од три месеца према моменту подношења захтева;
- Медицинска документација потребна за процес вантелесне оплодње која је у складу са предлогом лекара субспецијалисте за фертилитет и стерилитет да је потребно урадити вантелесну оплодњу;
- Предрачун здравствене установе која ће вршити вантелесну оплодњу
- Оверена изјава од стране два сведока да пар остварује заједницу живота са Законом којим се уређују породични односи (у случају ванбрачне заједнице)  

Прибавља орган по службеној дужности:

- Извод из матичне књиге рођених и венчаних;
- Уверење о држављанству Републике Србије, за пар;
- Уверење Полицијске управе Шабац о пријави пребивалишта пара;

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете