Град Шабац

Пружање додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику


Назив услуге

Пружање додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о основама система образовања и васпитања (“Сл. Гласник РС” број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 62/16)
Закон о општем управном поступку (“Сл. гласник РС” број 18/16)
Правилник о додатној образовној, здравственој или социјалној подршци детету или ученику (“Сл. гласник РС”, број 63/2010)

Опис

Захтев за пружање додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику подноси странка (родитељ, старатељ или по службеној дужности – на иницијативу образовне, здравствене или установе социјалне заштите, односно пружаоца услуга социјалне заштите а уз сагласност родитеља, старатеља детета или ученика).
Поступак се окончава доношењем мишљења Интерресорне комисије, која се доставља странци преко органа Градске управе.
По пријему, захтев са доказима се обрађује, а мишљење се доноси у року од 60 дана од дана подношења уредног захтева.

Где и како

Захтев и неопходна документација за пружање додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-120

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Уз попуњен образац захтева, странка прилаже и налазе, мишљења, извештаје и др. који указују на потребу за поступком процене и обезбеђењем подршке детету

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете