Град Шабац

ПРАВО НА БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА


Назив услуге

ПРАВО НА БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о општем управном поступку (“Сл. гласник РС” број 18/16) и Одлука о правима и услугама социјалне заштите града Шапца (“Сл. лист града Шапца” бр. 16/2018)

Опис

Право на бесплатан превоз за ученике средњих школа, могу остварити редовни ученици који имају пребивалиште на територији града Шапца под условом да је породица ученика корисник права на новчану социјалну помоћ. Право на бесплатан превоз за ученике средњих школа подразумева да ученици добијају месечну карту за аутобуски превоз и обезбеђује се ученицима за једну школску годину, у периоду док траје настава. По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева.

Где и како

Захтев и неопходна документација за остваривање права на бесплатан превоз за ученике средњих школа се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6.
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-118

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Лична карта подносиоца захтева (на увид)
- Потврда о редовном школовању за ученика за који се подноси захтев

Прибавља орган по службеној дужности:

- Решење о признатом праву на новчану социјалну помоћ

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете