Град Шабац

Конкурс за стипендирање студената за дефицитарна занимања на основним академским и мастер академским студијама, факултета чији је оснивач Република Србија


Назив услуге

Конкурс за стипендирање студената за дефицитарна занимања на основним академским и мастер академским студијама, факултета чији је оснивач Република Србија

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за образовање, културу и спорт

Правни основ

Одлуке о годишњим студентским стипендијама за дефицитарна занимања („Сл.лист града Шапца, бр.13/2009 и 20/2010)

Опис

Конкурс за стипендирање студената за дефицитарна занимања, на основним академским и мастер академским студијама, факултета чији је оснивач Република Србија, расписује градоначелник града Шапца, а право да конкуришу за студентску стипендију за дефицитарна занимања  имају студенти III и наредних година студија, под следећим условима:

- да је лице држављанин Републике Србије
- да није поновило ни једну годину студија
- да је студент чије се школовање финансира из буџета Републике Србије

По истеку Конкурса, захтев са доказима се обрађује, а Одлука о додели годишњих студентских стипендија за дефицитарна занимања се објављује на званичном сајту града Шапца и огласној табли у просторијама Градске управе града Шапца

Где и како

Захтев и неопходна документација за пријаву на конкурс за стипендирање студената за дефицитарна занимања на основним академским и мастер академским студијама, факултета чији је оснивач Република Србија, се може поднети лично, након расписаног Конкурса од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у шалтер сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6.
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-115

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Фотокопија или очитана лична карта подносиоца захтева
- Оверена копија прве стране индекса
- Уверење са факултета о уписаној години студија за годину у којој је расписан конкурс
- Уверење са факултета о просечној оцени у току студија

Прибавља орган по службеној дужности:

- Уверење о држављанству

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете