Град Шабац

Издавање потврде о остваривању права из области финансијске подршке породици са децом у Републици Србији


Назив услуге

Издавање потврде о остваривању права из области финансијске подршке породици са децом у Републици Србији

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о општем управном поступку ("Сл.гласник РС" бр.18/16)

Опис

Потврда се издаје на захтев странке и сагласно подацима из области финансијске подршке породици са децом. Издате потврде имају доказну вредност јавне исправе.
По пријему, захтев са доказима се обрађује, а уверење се издаје одмах, а најкасније у року од 8 дана од дана подношења уредног захтева. 

Где и како

Захтев и неопходна документација за издавање потврде о остваривању права из области финансијске подршке породици са децом у Републици Србији се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-105

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете