Град Шабац

Уверење о чињеницама о којима се води службена евиденција у области борачко-инвалидске заштите - ГРАД ШАБАЦ
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Уверење о чињеницама о којима се води службена евиденција у области борачко-инвалидске заштите - ГРАД ШАБАЦ

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о општем управном поступку ("Сл.гласник РС" бр.18/16)

Опис

Уверење се издаје на захтев странке и сагласно подацима из евиденције борачко-инвалидске заштите. Издата уверења имају доказну вредност јавне исправе.
По пријему, захтев са доказима се обрађује, а уверење се издаје одмах, а најкасније у року од 8 дана од дана подношења уредног захтева

Где и како

Захтев и неопходна документација за уверење о чињеницама о којима се води службена евиденција у области борачко-инвалидске заштите се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6.

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева

Корисни линкови

Град Шабац 


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете