Град Шабац

Јавни конкурс за расподелу средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница


Назив услуге

Јавни конкурс за расподелу средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности

Опис

Јавни конкурс се расписује ради расподеле буџетских средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница са територије града Шапца.
Право учешћа у расподели средстава имају цркве и верске заједнице са територије града Шапца које су уписане у Регистар цркава и верских заједница при Министарству Републике Србије надлежном за послове вера, на основу Закона о црквама и верским заједницама ("Сл.гласник РС" бр.36/06), а које имају значајније средиште на територији града Шапца и које регистровану верску делатност обављају на територији града Шапца.
Износ и намена планираних средстава биће објављена у Јавном конкурсу за расподелу средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за текућу годину.
Комисија је дужна да у року од 10 дана од дана закључења конкурса размотри све приспеле пријаве, а Градоначелник доноси одлуку о расподели средстава.
Коначна ранг листа биће објављена на званичном сајту града Шапца.

Где и како

Захтев и неопходна документација за пријаву на јавни конкурс за расподелу средстава за финансирање програма и пројкеата цркава и верских заједница, може се поднети сваког дана након расписаног Јавног конкурса од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6 са тачно наглашеном адресом.
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-118

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Пријава на Конкурс; 
- Извод из регистра у којем је субјекат регистрован;
- Преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности и др.) 
- Детаљан опис пројекта за чије финансирање се подноси пријава;
- Пример и предрачун радова (за пројекте који се односе на градитељску делатност);

Корисни линкови

Град Шабац

Оригинални обрасциКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете