Град Шабац

Месечно новчано примање за незапослене ратне војне инвалиде од V до X групе из оружаних акција после 17.08.1990. године


Назив услуге

Месечно новчано примање за незапослене ратне војне инвалиде од V до X групе из оружаних акција после 17.08.1990. године

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица ("Сл.лист СРС" бр.54/89 и "Сл.гласник РС" бр.137/04) и Закон о општем управном поступку ("Сл.гласник РС" бр.18/16)

Опис

Право на месечно новчано примање за време незапослености ратних војних инвалида од V до X групе из оружаних акција после 17. августа 1990. године, регулисано је Уредбом о праву на месечно новчано примање за време незапослености ратних војних инвалида од V до X групе из оружаних акција после 17. августа 1990. године.
Право на месечно новчано примање за време незапослености ратних војних инвалида од V до X групе из оружаних акција после 17. августа 1990. године су могли остварити РВИ којима је ово право било признато по Уредби о материјалном обезбеђењу и другим правима бораца, ратних војних инвалида и цивилних инвалида рата из оружаних акција после 17. августа 1990. године и који су то право остваривали на дан 31.03.2006. године.
Право на месечно новчано примање за време незапослености по овој Уредби не могу остварити нови корисници, односно други ратни војни инвалиди који нису били корисници тог права по уредби која је престала да важи.
Уколико странка поднесе захтев за признавање овог права, надлежни орган ће донети решење којим ће захтев одбити.

Где и како

Имајући у виду да Право на месечно новчано примање за незапослене РВИ од  V до X групе из оружаних акција после 17. августа 1990. године не могу остварити нови корисници, тј. РВИ који нису били корисници тог права по Уредби која је престала да важи 31.03.2006. године, надлежни орган ће донети решење којим ће захтев одбити. 
Све потребне информације се могу добити телефон 015/364-120

Потребна документација за остваривање права

Имајући у виду да Право на месечно новчано примање за незапослене РВИ од  V до X групе из оружаних акција после 17. августа 1990. године не могу остварити нови корисници, тј РВИ који нису били корисници тог права по Уредби која је престала да важи 31.03.2006. године, надлежни орган ће донети решење којим ће захтев одбити.

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете