Град Шабац

Признавање права на ортопедски додатак ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида и цивилног инвалида рата


Назив услуге

Признавање права на ортопедски додатак ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида и цивилног инвалида рата

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ("Сл.лист СРС" бр.24/98), Закон о правима цивилних инвалида рата (“Сл.гласник РС” бр.52/96) и Закон о општем управном поступку ("Сл.гласник РС" бр.18/16)

Опис

Право на ортопедски додатак ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида и цивилног инвалида рата има војни инвалид I до VI групе коме је војни инвалидитет утврђен због оштећења организма које је непосредна последица задобијене ране, повреде, озледе или болести која је проузроковала ампутацију екстремитета или тешко оштећење функције екстремитета, као и због потпуног губитка вида на оба ока.
По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 60 дана од дана подношења уредног захтева

Где и како

Захтев и неопходну документацију за остваривање права на ортопедски додатак ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида и цивилног инвалида рата се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-120

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Оргинал медицинска документација не старија од 6 месеци

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете