Град Шабац

Додатак за негу и помоћ ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида и цивилног инвалида рата


Назив услуге

Додатак за негу и помоћ ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида и цивилног инвалида рата

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ("Сл.лист СРС"  бр. 24/98)
Закон о правима цивилних инвалида рата (“Сл.гласник РС” бр. 52/96)
Закон о општем управном поступку ( "Сл.гласник РС" бр.18/16)
Правилник о медицинским индикацијама за разврставање војних инвалида у степене додатка за негу и помоћ (“Сл.лист СРЈ” бр. 37/98)

Опис

Право на додатак за негу и помоћ има: 1) војни инвалид I групе; 2) војни инвалид II, III и IV групе са оштећењем организма које је, са војним инвалидитетом, једнако оштећењу организма војног инвалида I групе. Војни инвалиди групе, ради остваривања права на додатак за негу и помоћ, разврставају се у три степена, и то:
1. Први степен - војни инвалиди I групе који су потпуно неспособни за обављање свих основних животних потреба и којима је неопходна непрекидна нега и помоћ другог лица;
2. Други степен - војни инвалиди I групе који нису разврстани у први степен, као и војни инвалиди II, III и IV групе који су потпуно неспособни за обављање свих основних животних потреба и којима је неопходна непрекидна нега и помоћ другог лица;
3. Трећи степен - војни инвалиди II, III и IV групе, са оштећењем организма које је једнако оштећењу организма војних инвалида I групе који су разврстани у други степен. По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 60 дана од дана подношења уредног захтева.

Где и како

Захтев и неопходну документацију за остваривање права на додатак за негу и помоћ ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида и цивилног инвалида рата се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-120

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева
- Медицинска документација не старија од 6 месеци 

Прибавља орган по службеној дужности:

- Решење о признавању својства РВИ, МВИ и ЦИР
- Уверење Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање да подносилац захтева не остварује накнаду за туђу негу и помоћ

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете