Град Шабац

Бесплатна и повлашћена вожња војних ивалида, корисника породичне инвалиднине, цивилних инвалида рата и чланова породице цивилних инвалида рата и цивилних жртава рата


Назив услуге

Бесплатна и повлашћена вожња војних ивалида, корисника породичне инвалиднине, цивилних инвалида рата и чланова породице цивилних инвалида рата и цивилних жртава рата

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ("Сл. лист СРС"  бр.24/98)
Закон о правима цивилних инвалида рата (“Сл.гласник РС” бр.52/96)
Закон о општем управном поступку (“Сл.гласник РС” бр. 18/16)
Правилник о начину остваривања и коришћења права на бесплатну и повлашћену вожњу (“Сл.лист СРЈ” број 37/98)

Опис

Право на остваривање бесплатну и повлашћену вожњу могу остварити војни инвалиди, корисници породичне инвалиднине, цивилни инвалиди рата и чланови породице цивилних инвалида рата и цивилних жртава рата, а ближе одредбе су дефинисане Законом, као и Правилником о начину остваривања и коришћења права на бесплатну и повлашћену вожњу („Сл. лист СРЈ“ бр. 37/98).

Где и како

Захтев и неопходну документацију за остваривање права на бесплатну и повлашћену вожњу војних инвалида, корисника породичне инвалиднине, цивилних инвалида рата и чланова породице цивилних инвалида рата и цивилних жртава се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-120 

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева
- Позив надлежне лекарске комисије на преглед, ради остваривања права по овом закону 
- Доказ о трошковима путовања, у случајевима када се признаје право на накнаду трошкова путовања

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете