Град Шабац

Остваривање права на путничко моторно возило за војне инвалиде прве групе


Назив услуге

Остваривање права на путничко моторно возило за војне инвалиде прве групе

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ("Сл.лист СРС" бр. 24/98) и Закон о општем управном поступку ("Сл.гласник РС" бр.18/16)

Опис

Војни инвалид I групе коме је својство признато трајно због ампутације или тешких оштећења екстремитета изједначених са ампутацијом екстремитета и због губитка вида на оба ока има право на путничко моторно возило домаће производње запремине до 1000 цм3.
Војни инвалид може поново остварити право на путничко моторно возило по истеку седам година од дана преузимања раније примљеног возила.
По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 60 дана од дана подношења уредног захтева.

Где и како

Захтев и неопходну документацију за остваривање права на путничко моторно возило за војне инвалиде I групе се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-120

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева
- Акт о преузимању раније примљеног путничког моторног возила
- Медицинска документација не старија од 6 месеци

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете