Град Шабац

Накнада трошкова сахране умрлог носиоца “ПАРТИЗАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ 1941”


Назив услуге

Накнада трошкова сахране умрлог носиоца “ПАРТИЗАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ 1941”

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о основним правима носилаца “Партизанске споменице 1941” (,,Сл.лист СФРЈ“ број 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 53/82, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90, 42/90, и “Сл.лист СРЈ“ број 24/98)
Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник РС" бр.18/16)

Опис

У случају смрти носиоца ,,Партизанске споменице 1941“, захтев за признавање права на накнаду трошкова сахране могу поднети чланови породице који сахране умрлог. Ако носиоца ,,Партизанске споменице 1941“ не сахране чланови породице, право на накнаду трошкова сахране има лице које је сахранило умрлог.
По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева.

Где и како

Захтев и неопходну документацију за остваривање права на накнаду трошкова сахране умрлог носиоца „Партизанске споменице 1941“ се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-120

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева
- Оверена фотокопија рачуна погребних трошкова

Прибавља орган по службеној дужности:

- Извод из матичне књиге умрлих покојног носиоца “Партизанске споменице 1941”

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете