Град Шабац

Накнада погребних трошкова корисника месечног новчаног примања


Назив услуге

Накнада погребних трошкова корисника месечног новчаног примања

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица ("Сл.лист СРС"  бр. 54/89 и "Сл.гласник РС" бр. 137/04), Закон о правима цивилних инвалида рата (" Сл.гласник РС" бр. 52/96) и Закон о општем управном поступку ("Сл.гласник РС" бр.18/16)

Опис

У случају смрти корисника месечног новчаног примања, лице које изврши сахрану има право на накнаду погребних трошкова у висини која је предвиђена општим актом фонда здравства на чијем подручју је умрли корисник имао пребивалиште.
По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева.

Где и како

Захтев и неопходну документацију за остваривање права на накнаду погребних трошкова корисника МНП-а се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-120

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева
- Оверена фотокопија рачуна погребних трошкова

Прибавља орган по службеној дужности:

- Извод из матичне књиге умрлих за корисника МНП-а

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете