Град Шабац

Увећана породична инвалиднина по палом борцу


Назив услуге

Увећана породична инвалиднина по палом борцу

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ("Сл.лист СРС"  бр. 24/98) и Закон о општем управном поступку ("Сл.гласник РС" бр.18/16)

Опис

Захтев за признавање права на увећану породичну инвалиднину могу поднети: родитељ палог борца који није имао више деце, као и родитељ палог борца који је имао више деце и коме су остала деца изгубила живот као грађанске жртве рата, затим, брачни друг палог борца који нема деце односно има једно или више деце која су неспособна за привређивање, под условом да је та неспособност наступила пре 15. године живота детета, односно пре 26. године живота ако је дете било на школовању, као и дете палог борца.
По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 60 дана од дана подношења уредног захтева.

Где и како

Захтев и неопходну документацију за увећану породичну инвалиднину по палом борцу се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-120

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Оверена изјава о чињеници да родитељ палог борца није имао друге деце осим палог борца, односно да је имао више деце која су изгубила живот као грађанске жртве рата
- Медицинска документација за дете палог борца које је неспособно за привређивање

Прибавља орган по службеној дужности:

- Извод из матичне књиге рођених за дете палог борца
- Школска потврда за децу која су на школовању за дете палог борца

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете