Град Шабац

Помоћ породици у случају смрти војног инвалида


Назив услуге

Помоћ породици у случају смрти војног инвалида

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ("Сл.лист СРС"  бр. 24/98) и Закон о општем управном поступку ("Сл.гласник РС" бр.18/16)

Опис

Захтев за признавање права на помоћ у случају смрти ратног војног инвалида може поднети члан домаћинства који је са војним инвалидом живео последњу годину живота, односно лице које се о војном инвалиду старало последњу годину његовог живота.
Једнократна помоћ у случају смрти ратног војног инвалида признаје се у висини двоструког износа личне инвалиднине умрлог војног инвалида. Износ помоћи у случају смрти не може бити мањи од месечног износа личне инвалиднине, која је припадала војном инвалиду треће групе у време смрти војног инвалида.
По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 60 дана од дана подношења уредног захтева.

Где и како

Захтев и неопходну документацију за остваривање права на помоћ породици у случају смрти војног инвалида се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-120

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева

- Оверена изјава о постојању кућне заједнице односно о старању подносиоца захтева о војном инвалиду последњу годину његовог живота

Прибавља орган по службеној дужности:

- Извод из матичне књиге умрлих за војног инвалида

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете