Град Шабац

Повећање месечног новчаног примања по основу самохраности корисника месечног новчаног примања


Назив услуге

Повећање месечног новчаног примања по основу самохраности корисника месечног новчаног примања

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица („Службени гласник РС“ број 54/89) и Закон о општем управном поступку ( "Сл.гласник РС" бр.18/16)

Опис

Захтев за повећање месечног новчаног примања по основу самохраности подноси корисник месечног новчаног примања, који у домаћинству нема чланове уже породице (брачни друг и деца) и родитеље способне за привређивање, нити има чланове уже породице или родитеље који имају личних прихода или прихода од имовине.
По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 60 дана од дана подношења уредног захтева.

Где и како

Захтев и неопходну документацију за остваривање права на повећање месечног новчаног примања по основу самохраности корисника месечног новчаног примања се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-120

Потребна документација за остваривање права

Прибавља орган по службеној дужности:

- Уверење Службе за катастар непокретности из места рођења и места пребивалишта
- Уверење Пореске управе о имовном стању, као и податак да ли лица остварују приход од пољопривреде и шумарства
- Уверење Републичког ПИО фонда о висини пензије у претходној години
- Уверење Републичког ПИО фонда о пријавама и одјавама на осигурање
- Потврда о редовном школовању за децу старију од 15 година
- Уверење Националне службе за запошљавање о незапослености
- Уверење Агенције за привредне регистре, као доказ да ли члан породице обавља привредну делатност
- Потврда о надлежних фондова бивших република СФРЈ о исплаћеним пензијама

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете