Град Шабац

Додатак за негу корисника месечног новчаног примања


Назив услуге

Додатак за негу корисника месечног новчаног примања

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ( "Сл.лист СРС"  бр. 24/98) и Закон о општем управном поступку ( "Сл.гласник РС" бр.18/16)

Опис

Захтев за признавање права на додатак за негу могу поднети корисници месечног новчаног примања, чије је телесно оштећење организма једнако телесном оштећењу војних инвалида I групе, којима припада додатак за негу и помоћ од стране другог лица.
У зависности од тога да ли њихово оштећење организма одговара I или II степену додатка за негу и помоћ од стране другог лица, подносилац захтева има право на додатак за негу I или II степена.
По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 60 дана од дана подношења уредног захтева.

Где и како

Захтев и неопходну документацију за остваривање права на додатак за негу корисника месечног новчаног примања се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-120

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Медицинска документација не старија од 6 месеци

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете