Град Шабац

Стицање статуса енергетски угроженог купца због здравственог стања


Назив услуге

Стицање статуса енергетски угроженог купца због здравственог стања

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о енергетици (“Сл.гласник РС” бр. 145/14), Закон о општем управном поступку ( "Сл.гласник РС" бр.18/16) и Уредба о енергетски угроженом купцу (“Сл.гласник РС”, бр. 113/2015)

Опис

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца због здравственог стања могу поднети лица којима би, подносиоцу захтева или члану домаћинства, обустава електричне енергије или природног гаса могли бити угрожени живот или здравље.
По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева.

Где и како

Захтев и неопходна документација за стицање статуса енергетски угроженог купца због здравственог стања се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-120

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Одговарајућа медицинска документација за члана домаћинства (потврда од изабраног лекара да користи електро-медицинску опрему неопходну за одржавање здравља, за чији рад је неопходно напајање из електро дистрибутивне мреже)
- Последњи рачун за електричну енергију, односно природни гас
- Доказ о правном основу коришћења непокретности (купопродајни уговор, уговор о закупу стана, оставинско решење и сл.) - само у случају из члана 6. став 3. Уредбе

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете