Град Шабац

Сагласност за промену боравишта за избегла лица


Назив услуге

Сагласност за промену боравишта за избегла лица 

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о избеглицама (“Сл.гласник РС” бр. 18/92, “Сл.лист СРЈ” бр. 42/02 и “Сл.Гласник РС” бр. 30/10) и Закон о општем управном поступку ( "Сл.гласник РС" бр.18/16)

Опис

Захтев за добијање сагласности за промену места боравишта за избегла и расељена лица подноси избегло лице Повереништву за избеглице и миграције на територији локалне самоуправе на којој има пријављено боравиште.
Разлог је, најчешће поседовање непокретности у општини/гради у коју се избегло или расељено лице пресељава, или пресељење у нови смештај.
Сагласност је неопходна како би Министарство унутрашњих послова у избегличкој легитимацији променило место боравишта. По пријему, захтев са доказима се обрађује, а сагласност издаје у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева.

Где и како

Захтев и неопходна документација за издавање сагласности за промену боравишта за избегла и расељена лица се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-120

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Фотокопија избегличке документације /легитимација расељеног лица
- Оверена изјава власника, даваоца смештаја да прима странку на смештај
- Уколико странка прилаже изјаву даваоца смештаја, за одлучивање је потребан и доказ да су кућа или стан, у који га прима у његовом власништву (уговор о купопродаји или коришћењу)
- Две фотографије (25х32мм) за лица са 16 и више година

Прибавља орган по службеној дужности:

- Доказ да странка поседује непокретност у општини у коју се пресељава 
- Доказ да даваoц смештаја поседује непокретност у општини у коју се пресељава странка

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете