Град Шабац

Пријава Грађевинској инспекцији (за грађане) - ГРАД ШАБАЦ
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Пријава Грађевинској инспекцији (за грађане) - ГРАД ШАБАЦ

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

Правни основ

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 132/2014 и 145/2014);
Закон о општем управном поступку (“ Службени гласник РС ”, бр.33/97,31/01 и 30/10).

Опис

Грађевинска инспекција врши надзор над извршавањем и применом одредби Закона о планирању и изградњи.

Где и како

Пријава се може поднети  надлежном органу управе:

 - Користећи еУслуге овога Портала - уз отворени налог или  поседовање електронског сертификата;
 - Преко сајта Града Шапца – избором еУправа - електронске услуге;
 - Подношењем пријаве лично на jединствен шалтер  Услужног центра Градске управе
 - Путем телефона на број  015 345 700
 - На e-mail:gradjevinska.inspekcija@sabac.org

Корисни линкови

Град Шабац 


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете