Град Шабац

Остваривање права на набавку огревног дрвета за социјално угрожене породице са статусом избеглих и расељених лица


Назив услуге

Остваривање права на набавку огревног дрвета за социјално угрожене породице са статусом избеглих и расељених лица

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о општем управном поступку ("Сл.гласник РС" бр.18/16)

Опис

Захтев за остваривање права на набавку огревног дрвета за социјално угрожене породице са статусом избеглих и расељених лица, странка подноси поверенику за избеглице и миграције, по објављеном јавном позиву, а након спроведеног поступка избора јединица локалне самоуправе од стране Комесаријата за избеглице и миграције.
По пријему, захтев са доказима се обрађује и рангира, а коначна ранг листа објављује 60 дана од дана расписивања јавног позива.

Где и како

Захтев и неопходна документација за остваривање права на набавку огревног дрвета за социјално угрожене породице са статусом избгелих и расељених лица се може поднети лично, након расписаног јавног позива, од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру или Писарнице Градске управе у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6.
Попуњен захтев са потребном документацијом  подносиоци захтева подносе у затвореној коверти, са назнаком „Повереништву за избеглице и миграције – Захтев за остваривање права на набавку огревног дрвета за најугроженије породице са статусом избеглих и расељених лица – не отварати“, у зависности од рока назначеним у јавном позиву. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-120

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Фотокопија избегличке легитимације или фотокопија легитимације расељеног лица за подносиоца захтева 
- Оверена изјава о заједничком домаћинству
- Фотокопија личних докумената осталих чланова домаћинства 
- Доказ о приходима за све чланове домаћинства (потврда од послодавца, чек од пензије или оверена лична изјава) 
- Мишљење Интерресорне комисије 
- Оверена лична изјава о једнородитељској породици (за самохране родитеље)
- Решење о инвалидности или телесном оштећењу 

Прибавља орган по службеној дужности:

- Изводи из МКР за малолетне чланове домаћинства 
- Уверење са евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете