Град Шабац

Накнада трошкова сахране за избегла лица


Назив услуге

Накнада трошкова сахране за избегла лица

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о општем управном поступку ( "Сл. гласник РС" бр.18/16)

Опис

Захтев за накнаду трошкова сахране за избегла лица подноси лице које је сносило трошкове сахране, под условом да је преминуло лице имало статус избеглог лица и да до момента смрти није имало примања по било ком основу у Републици Србији или земљи порекла. Накнада трошкова сахране за избегла лица, припада лицу које је сносило трошкове сахране, под условом:
- да је преминуло лице имало статус избеглог лица и да, до момента смрти, није имало примања по било ком основу у Републици Србији или земљи порекла;
- да лице које остварује право на накнаду за трошкове сахране, нема приходе по члану домаћинства, веће од износа који је прописан Обавезном инструкцијом Комесара и
- право на рефундацију признатих трошкова сахране има и лице које није у законској обавези да сноси трошкове сахране, а то је учинило. По пријему, захтев са уредним захтевом и доказима се прослеђује финансијској служби Комесаријата за избеглице и миграције на разматрање, затим Комесаријат доноси решење у року од 15 дана од прослеђеног захтева, а након правоснажности решења Комесаријат врши уплату средстава на наменски рачун града, а након тога Повереник за избеглице готовински исплаћује новац.

Где и како

Захтев и неопходна документација за накнаду трошкова сахране избеглог лица се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-120

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Фотокопија избегличке легитимације преминулог лица 
- Оригинал рачуне погребног предузећа 
- Фотокопија легитимације подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства (избегличке легитимације или личне карте за одрасле чланове) 
- Оверена изјава о члановима породичног домаћинства 
- Доказ о висини примања за све одрасле чланове домаћинства 

Прибавља орган по службеној дужности:

- Извод из матичне књиге умрлих за преминуло избегло лице 
- Извод из матичне књиге рођених за малолетне чланове домаћинства 
- Уверење о незапослености за незапослене чланове домаћинства од Националне службе запошљавања

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете