Град Шабац

Уверење о исплати купопродајне цене стана у целости (за грађане)


Назив услуге

Уверење о исплати купопродајне цене стана у целости (за грађане)

Орган задужен за спровођење

Градска управа Града Шапца, Одељење за финансије, Имовинско правна служба.

Правни основ

Закон о становању и одржавању зграда ("Сл.гласник РС" бр.104/2016)

Опис

Уверење је доказ да је купопродајна цена исплаћена.Уверење се издаје на захтев странке.

Где и како

Образац захтева може се преузети са сајта града Шапца, Градска управа, Одељење за фонансије, Имовинско правна служба Обрасци и на Јединственом шалтеру.
На обрасцу је прописано која документација се прилаже и упутство за плаћање таксе.
Попуњен образац може се послати поштом адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6 или предати на Јединственом шалтеру Градске управе града Шапца.

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Доказ о уплати административне таксе - Оригинал/оверена копијаКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете