Град Шабац


Назив услуге

Пружање  Информације од јавног значаја

Орган задужен за спровођење

Градска управа Града Шапца, Одељење за финансије, Имовинско правна служба.

Правни основ

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја("Сл.гласник РС" бр.120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)

Опис

Oбавештење тражиоцу информације о поседовању информације, обезбеђивање увида у документ који садржи тражену информацију, достављање информације на одговарајући начин, одбијање захтева решење,пружање тражиоцима неопходне помоћи за остваривање њихових права утврђених законом.

Где и како

Образац захтева може се преузети са сајта града Шапца, Градска управа, Одељење за фонансије, Имовинско правна служба Обрасци и на Јединственом шалтеру.
На обрасцу је прописано која документација се прилаже и упутство за плаћање таксе.
Попуњен образац може се послати поштом адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6 или предати на Јединственом шалтеру Градске управе града Шапца.Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете