Град Шабац

Закључивање уговора о закупу непокретности (за грађане)


Назив услуге

Закључивање уговора о закупу непокретности (за грађане)

Орган задужен за спровођење

Градска управа Града Шапца, Одељење за финансије, Имовинско правна служба.

Правни основ

Закон о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду ("Сл.гласник РС" бр.64/2015)

Опис

Лица-носиоци права коришћења на грађевинском земљишту који подлежу примени Закона о претварању права коришћења у право својине на грађ.земљишта уз накнаду могу са власником грађ. земљишта закључити Уговор о закупу грађевинског земљишта

Где и како

Образац захтева може се преузети са сајта града Шапца, Градска управа, Одељење за фонансије, Имовинско правна служба Обрасци и на Јединственом шалтеру.
На обрасцу је прописано која документација се прилаже и упутство за плаћање таксе.
Попуњен образац може се послати поштом адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6 или предати на Јединственом шалтеру Градске управе града Шапца.

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Основ стицања права коришћења (уговор, закључак суда и др.) - Оригинал/оверена копија
- Доказ о уплати административних такси - Оригинал/оверена копија

Прибавља орган по службеној дужности:

- Копија плана
- Потврда о пренумерацији/Уверење о историјату кат. парцелеКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете