Град Шабац

Закључивање споразума о накнади са ранијим власником експроприсане непокретности (за грађане)


Назив услуге

Закључивање споразума о накнади са ранијим власником експроприсане непокретности (за грађане)

Орган задужен за спровођење

Градска управа Града Шапца, Одељење за финансије, Имовинско правна служба.

Правни основ

Закон о експропријацији ("Сл.гласник РС" бр.53/95, "Сл.лист СРЈ" бр.16/2001, и "Сл.гласник РС" бр.20/09, 55/2013 и 106/2016)

Опис

Споразум о накнади закључује се по правноснажности решења о експропријацији између ранијег власника и корисника експропријације

Где и како

Образац захтева може се преузети са сајта града Шапца,Градска управа,Одељење за финансије-Имовинско правна служба обрасци на Јединственом шалтеру.
На обрасцу је прописано која документација се прилаже као и упутство за плаћање таксе.
Попуњен образац може се послати поштом на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6 или предати на Јединствени шалтер Градске управе града Шапца.

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Оставинско решење (уколико ранији сопственик није уживоту) - Oригинал/оверена копија
- Понуду о облику и висини накнаде (уколико захтев подноси корисник експропријације) - Оригинал
- Доказ о уплати административних такси и накнада - Oригинал/оверена копија

Оригинални обрасциКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете