Град Шабац

Уверење - потврда о регистрованој стамбеној заједници (за грађане)


Назив услуге

Уверење - потврда о регистрованој стамбеној заједници (за грађане)

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове

Правни основ

Закон о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 18/2016)
Закон о становању и одржавању зграда ("Сл. гласник РС“ бр. 104/2016)

Опис

Уверење – Потврда о регистрованој стамбеној заједници је  акт којим се потврђује да је стамбена заједница уписана у Регистар стамбених заједница и да јој је одређен матични број И ПИБ..
Уверење  - Потврда се издаје на захтев Управника, Професионалног управника или другог овлашћеног лица.По пријему захтева са прилозима исти се обрађује а уверење – потврда се издаје истог дана када је захтев поднет а најкасније у року од осам дана од дана подношења захтева.

Где и како

Захтев за издавања Уверење – Потврде о регистрованој стамбеној заједнице са потребном документацијом   може се поднети надлежном органу управе:

- лично сваког радног дана од 7:30 -15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру сала број 1
- путем поште на адресу Градске управе града Шапца, ул.Господар Јевремова 6
- Писарници Одељења за инспекцијске и комунално – стамбене послове, ул.Јанка Веселиновића 20, канцеларија 14.

Све информације су на обрасцу захтева а могу се добити и на телефон: 015/345-700.

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Фотокопија личне карте
- Доказ о уплаћеној локалној административној такси

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете