Град Шабац

Уговор о закупу стана


Назив услуге

Уговор о закупу стана

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове

Правни основ

Закон о становању и одржавању зграда ("Сл.гласник РС“ бр.104/2016)

Опис

Подносилац захтева на основу Уговора о закупу стана стиче право закупа на предметном стану
Уговор се закључује на захтев закупца у року од 30 дана од дана прдношења захтева.

Где и како

Захтев за закључење Уговора о закупу стана са потребном документацијом  може се поднети надлежном органу управе:

- лично сваког радног дана од 7:30 -15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру сала број 1
- путем поште на адресу Градске управе града Шапца, ул.Господар Јевремова 6
- Писарници Одељења за инспекцијске и комунално – стамбене послове, ул.Јанка Веселиновића 20, канцеларија 14.

Све информације су на обрасцу захтева а могу се добити и на телефон: 015/345-700.

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Акт о давању стана на коришћење (Одлука, Решење) односно правни основ коришћења стана 
- Уговор о закупу стана 
- Подаци о члановима породичног домаћинства (име, презиме, сродство и јединствени матични број (ЈМБГ)
- Фотокопија личне карте
- Доказ о уплаћеној локалној административној такси

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете