Град Шабац

Исељај из стана или заједничке просторије стамбене зграде (за грађане)


Назив услуге

Исељај из стана или заједничке просторије стамбене зграде (за грађане)

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове

Правни основ

Закон о становању и одржавању зграда ("Сл.гласник РС“ бр.104/2016)

Опис

Решење о исељењу је правни акт којим се доказује да се у  стан или заједничку просторију уселило лице без правног основа или му је правни основ престао
Решење се издаје на захтев странке- власника стана, управника Стамбене заједнице или лица које има правни интерес.  По пријему, захтев са прилозима се обрађује а решење се доноси у року од 30 дана од дана подношења уредног захтеваа.

Где и како

Захтев за исељење из стана или заједничке просторије са потребном документацијом може се поднети надлежном органу управе:

- лично сваког радног дана од 7:30 -15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру сала број 1
- путем поште на адресу Градске управе града Шапца, ул.Господар Јевремова 6
- Писарници Одељења за инспекцијске и комунално – стамбене послове, ул.Јанка Веселиновића 20, канцеларија 14.

Све информације су на обрасцу захтева а могу се добити и на телефон: 015/345-700.

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Фотокопија личне карте
- Доказ да је подносилац захтева власник стана (уговор, оставинско решење и сл.)
- Доказ о уплаћеној локалне административне таксе

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете