Град Шабац

Одређивање назива улица и тргова (за грађане)


Назив услуге

Одређивање назива улица и тргова (за грађане)

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове

Правни основ

Одлука о одређивањи назива улица и тргова ('Службени лист општине Шабац'',број 12/2017)

Опис

Решење о одређивању назива улица и тргова је правни акт којим се доказује да улица – трг носи одређени назив како би заинтересована лица остварила своја права (лична карта, уверење о пребивалишту и сл.) Решење се издаје по службеној дужности или на иницијативу заинтересованог субјекта. По пријему, захтев са прилозима се обрађује а решење доноси Скупштина града Шапца.

Где и како

Захтев за одређивање назива улица и тргова са потребном документацијом   може се поднети надлежном органу управе:

- лично сваког радног дана од 7:30-15:30 часова у просторијама зграде  Градске управе, на Јединственом шалтеру сала број 1
- путем поште на адресу Градске управе града Шапца, ул. Господар Јевремова 6
- Писарници Одељења за инспекцијске и комунално – стамбене послове, ул.Јанка Веселиновића 20, канцеларија 14.

Све информације су на обрасцу захтева а могу се добити и на телефон: 015/345-700.

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка

- Одлука савета Месне заједнице
- Кратко образложење предлога за назив улице
- фотокопију личне карте ако је подносилац физичко лице

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете