Град Шабац

Ископавање и преношење посмртних остатака (за грађане)


Назив услуге

Ископавање и преношење посмртних остатака (за грађане)

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове

Правни основ

Закон о сахрањивању и гробљима ("Сл. гласник СРС“ бр.20/77,24/85 и 6/89, и „Сл.гласник РС“ бр.53/93,67/93,48/94, 101/2005 и 120/12-УС)
Одлука о сахрањивању и гробљима на подручју града Шапца ("Сл.лист општине Шабац“ бр. 17/97 и "Сл.лист града Шапца" бр. 28/09, 3/12 и 5/14)

Опис

Решење о ископавању и преношењу посмртних остатака је правни акт којим се доказује да се може извршити преношење посмртних остатака покојника са једног гробног места на друго, на исто или друго гробље.
Решење се издаје на захтев странке. По пријему, захтев са прилозима се обрађује а решење се доноси у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева

Где и како

Захтев за ископавање и преношење посмртних остатака са потребном документацијом може се поднети надлежном органу управе:

- лично сваког радног дана од 7:30-15:30 часова у просторијама зграде  Градске управе, на Јединственом шалтеру сала број 1
- путем поште на адресу Градске управе града Шапца, ул. Господар Јевремова 6
- Писарници Одељења за инспекцијске и комунално – стамбене послове, ул.Јанка Веселиновића 20, канцеларија 14.

Све информације су на обрасцу захтева а могу се добити и на телефон: 015/345-700.

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Фотокопију личне карте
- Изјаве сродника да су сагласни са ископавањем и преношењем посмртних остатака покојника
- Потврду да је обезбеђено ново гробно место

Прибавља орган по службеној дужности:

- Извод из матичне књиге умрлих

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете