Град Шабац

Промена података о управнику односно професионалном управнику стамбене заједнице


Назив услуге

Промена података о управнику односно професионалном управнику стамбене заједнице

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове

Правни основ

Закон о становању и одржавању зграда ("Сл.гласник РС“ бр.104/2016)

Опис

Решење о промени података о управнику односно професионалном управнику стамбене заједнице је правни акт којим се доказује да је дошло до промене управника или професионалног управника стамбене заједнице на основу чега је извршена промена података у Регистру стамбених заједница.
Решење се издаје на захтев Управника, Професионалног управника или другог овлашћеног лица.По пријему, пријава са прилозима се уписује у Регистар ради промене података а решење се доноси у року од 5 радних дана од дана пријема пријаве.

Где и како

Пријава за промену података о о управнику односно професионалном управнику стамбене заједнице са потребном документацијом може се поднети надлежном органу управе:

- лично сваког радног дана од 7:30-15:30 часова у просторијама зграде  Градске управе, на Јединственом шалтеру сала број 1
- путем поште на адресу Градске управе града Шапца, ул. Господар Јевремова 6
- Писарници Одељења за инспекцијске и комунално – стамбене послове, ул.Јанка Веселиновића 20, канцеларија 14.

Све информације су на обрасцу захтева а могу се добити и на телефон: 015/345-700.

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка

- Записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о избору управника или одлука о поверавању послова управљања професионалном управнику
- Уговор о поверавању послова професионалног управљања између стамбене заједнице и организатора професионалног управљања, уколико је стамбена заједница донела одлуку о поверавању послова управљања професионалном управнику.
- Решење о именовању професионалног управника, уколико пријаву подноси професионални управник именован у поступку принудне управе
- Доказ о уплаћеној локалној административној такси

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете